0

Rifampicina 120mg + Etambutol HCL 275mg + Isoniazida 75mg + Pirazinamida 300mg combinación del kit

Rifampicina 120mg + Etambutol HCL 275mg + Isoniazida 75mg  + Pirazinamida 300mg combinación del kit
Rifampicina 120mg + Etambutol HCL 275mg + Isoniazida 75mg + Pirazinamida 300mg combinación del kit
Product Description
Rifampicina 120mg + Etambutol HCL 275mg + Isoniazida 75mg
+ Pirazinamida 300mg combinación del kit
Contact Us

Citi mall, 2nd floor, office no 2B-1/2B-2, New Link Road,, Mumbai, Maharashtra, 400053, India
Phone :91-22-67415973/67556022/49244429